Det er fylkesråd for helse, kultur og næring, Line Miriam Sandberg (FrP) som har sørget for vedtaket om støtte til Mental Helse Salangen. - Dette var vel en kjempefin julegave til oss i Mental Helse Salangen fra Troms fylkeskommune, sier Kjell Tunheim på lagets nettsider. Mental Helse Salangen har fått 5000,- kroner for det kommende år fra fylkeskommunen. - Jeg takker dere for den den viktige innsatsen dere gjør i samfunnet, og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år, skriver fylkesråd Line Miriam Sandberg i sitt tildelingsbrev til Mental Helse Salangen.