Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Får erstatning for dyr

Fylkesmannen i Troms har bestemt at det skal gis erstatning på 8,1 millioner kroner for tap av tamrein etter rovdyr-herjinger.


I pressemeldingen fra fylkesmannen kommer det fram at det blir utbetalt erstatninger for totalt 2.514 reinsdyr, hvorav 2.064 kalver og 450 simler og okserein. Dette er ei økning på hele 1.736 dyr fra i fjor. Økninga i erstatningsutbetalingene skyldes i hovedsak økt dokumentasjon av reinkadavre, som påviselig er tatt av fredet rovvilt.


Store tap
Fylkesmannen presiserer at tapene er store og at dette er årsak til at den totale utbetalinga av erstatninger er doblet fra i fjor til i år. Det er faktisk meldt inn mest tap som følge av kongeørn. Deretter følger skader forårsaket av gaupe og jerv. Det er ikke søkt om og heller ikke blitt utbetalt erstatninger som følge av skader forårsaket av bjørn eller ulv. Dette i følge pressemeldingen.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn