Det flommer store mengder av is som legger seg utover den nye gang- og sykkelveien på fylkesveien ved Karavika innover mot Sjøvegan. Det ser ut som vannet renner ut i fra elva som ligger i området og har lagt seg i grøftekanten, og med mangel på stikkrenne har vannet samlet seg opp og flommer nå utover gang og sykkelveien. Forbipasserende reagerer på isstanden som er kommet. Lisbeth Johnsen og Snøfrid Walle var forbipasserende forleden. De synes det er skummelt om dette fortsetter, med tanke på at det blir ikke lenge til for at hele strekningen blir islagt.

Vil ta avfære
Jan Lind, byggeleder i Statens Vegvesen, er klar over problemet og har sendt bestilling til entreprenør. - Vi venter på tilbakemelding, men de skal fjerne det snarest, sier Lind. Det er Mesta som kommer til å fjerne ismassene som har samlet seg i grøftekanten. Etter at Salangen-Nyheter tok i saken på onsdag ble ismassene fjernet i fra grøftekanten.

Is_Karavika_Forisde.jpg
Det ser ikke ut som at isen blir å minske med det første. FOTO: JON HENRIK LARSEN