Gjennomsnitt for de tre kriteriesettene som vurderes gir Salangen hele 93 prosentpoeng! Knapt forbigått av én kommune som har 95% og to andre som har 94%! Resultatet gir bygdas kommunesider også en førsteplass i Troms fylke.


Årlig begivenhet

Rangeringen gjøres av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og er en årlig begivenhet. Hvert år vurderer DIFI nærmere 700 offentlige nettsteder og rangerer disse basert på flere konkrete og objektive kriterier som tilgjengelighet og universell utforming på nett, samt hvor enkelt det er for publikum å finne frem på nettsidene. Like viktig er dialoger mellom publikum og kommunens etater og medarbeidere.


Best of the best!

Salangen kommune lanserte sine nye nettsider i mars i år, og stikker av med 6 stjerner i denne konkurransen. Noe man også er stolte av i kommunen. Webansvarlig, Jøran G. Berthinussen, sier at det er ekstra gledelig at også små kommuner kan bevise at det er mulig å oppnå 6 stjerner og være i toppklassen. - Små kommuner har selvsagt relativt mindre ressurser her som på andre felt, men likevel er kravene til oss de samme. Da handler det om strategisk og målbevisst arbeide med nettet som en av flere viktige kanaler i kommunikasjonen med publikum. Men det handler også om nært og godt samarbeide med leverandører som kan gi oss enkle og åpne teknologier - og som forstår hvordan vi tenker. Sammen ser vi klart også hvor vi har potensiale for videreutvikling mot enda bedre service for våre innbyggere-for vi stopper slett ikke her! Vår leverandør Workplace Consulting er en viktig medspiller, noe som også en rekke andre kommuner har kunnet dra nytte av - også i denne konkurransen, sier Berthinussen.


Viktig annerkjennelse
 
Gladnyheten om rangeringen av nettsidene til Salangen kommune kjenner ordfører Ivar B. Prestbakmo veldig godt til. - Dette er en viktig anerkjennelse av at Salangen kommune har satset på å utvikle fremtidsrettede nettløsninger der også mer informasjon og flere tjenester til innbyggerne kommer, sier Prestbakmo. Jeg vil gi honnør til webansvarlig for utviklingsarbeidet som er gjort. En kommunes nettløsninger er mer og mer slik flere møter kommunen og er derfor særs viktig, avslutter ordfører Prestbakmo. Sjekk ut nettsidene til Salangen kommune ved og klikke her!