Ønsket om et offentlig toalett kommer var sist oppe i 2014 i Rådet for funksjonshemmede i Salangen. Den gang var det laget en rapport der flere bedrifter i Salangen har fått henvendelse i forhold til å tilrettelegge for funksjonshemmede og adkomst for å kunne besøke butikken, og eventuelt benytte toalett. I dag er det oktober 2019, og ingen offentlig toalett er kommet på plass.


Når ikke frem ovenfor næringslivet
I følge rådet den gang når man ikke frem ovenfor bedriftene i forhold til å tilrettelegge for universell utforming. I mange av tilfellene er det så lite som skal til at det er snakk om småpenger for å kunne skape en universiell løsning. - Vi er avhengig av et offentlig toalett i sentrum, der alle kan gå og gjøre sitt fornødende når det trenges. Jeg ber kommunen om å se på dette og legge til rette for å ordne noe slikt i sentrum, sa daværende leder i rådet for funksjonshemmede i Salangen, Hans Nikolaisen.