I disse valgkamp tider er det ikke så uvanlig å oppleve bedriftsbesøk rundt om i kommunene. – For oss så er det viktig å kunne lære oss å kjenne hverandres fylker. Skaffe oss oversikt over hva som finnes av bedrifter og aktivitet, og i den forbindelse besøker vi et utvalg av bedriftene i løpet av valkampen. Vi i Venstre er jo opptatt av likestilling, likeverd og inkludering av mennesker på alle plan. Ut fra det så lot vi oss begeistre over hva som har blitt skapt i Salangen-Nyheter gjennom årene. Spesielt dette med sosialt entreprenørskap, og at MIKI-senteret kan være et supplement for personer som trenger blant annet arbeidstrening som springbrett til ordinært arbeidsliv eller utdanning, sier 2.kandidaten Irene Dahl til nettavisen.

besok_i_salangennyheter-venstre2019_INGRESS3.jpg
Under besøket tok politikerne også en tur innom Go' Labben Hundesalong og ble kjent med eier og hundevasker Marita Therese Andreassen. FOTO: ALEKSANDER WALØR

Fylkeslag
Venstre har allerede blitt til et fylkeslag av Troms og Finnmark Venstre. – Kandidatene fra Venstre i Troms og Finnmark jobber nå sammen til det nye fylkesstyret. Vi skal være forberedt for å kunne bidra til å gjøre en god jobb for våre velgere når beslutninger skal tas, så derfor er det viktig å bli litt kjent rundt omkring. Vi ønsker å snakke med folk om vår politikk og håper på et godt valg. En stemme til venstre vil si å gi tillit til representanter som er opptatt av nærings- og samfunnsutvikling i hele fylket, en god skole og eldreomsorg, samt klima og miljø som viktige elementer i samfunnsdebatten, sier 1.kandidaten Trine Noodt til nettavisen.

besok_i_salangennyheter-venstre2019_BIG.jpg
De fem toppkandidatene til Troms og Finnmark Venstre. Fra Venstre: Irene Dahl fra Tromsø, Isak Ole Hætta fra Kautokeino, Trine Noodt fra Alta, Jan Fjellstad fra Harstad og Benedicte Bjørnås fra Tromsø. FOTO: HELENE SKULSTAD

Bedriftsbesøk
Når politikere kommer på besøk, er det naturligvis for å få vite hva bedriften driver med. – Det er alltid hyggelig å få politikere på besøk, for da får jeg presentert bedriften og fortalt hva vi egentlig holder på med, samt at jeg kan få mulighet til å belyse utfordringer i denne bransjen slik at politikere vet hva som rører seg. Døra til Salangen-Nyheter er alltid åpen så dersom noen vil komme hit til oss ser jeg bare positivt på det for da kan de bli bedre kjent med oss, sier bedriftseier Jon Henrik Larsen til avisen.