De siste dagene har det vært mange observasjoner av elg langs veiene. Spesielt på strekningen opp mot Setermoen har det før om årene vært mange. Også over mot Lavangen er det observert mye elg langs veikantene.


Flokker
Senest i går søndag var det observert en flokk på fem dyr tett opp mot veien rett nord for Strokkenesbrua. Folk må være observant når de er ute å kjører. Spesielt om kveldene. Det er spesielt to områder hvor det ofte er mye elg og det er strekningen Sjøvegan mot Brandvollkrysset og strekningen Laberg mot Soløy i Lavangen. Også oppe i Øvre Salangen er det mye elg og i Salangsdalen bør folk være forsiktig. Her har det før vært flere ulykker tidligere i møte med skogens konge.