Fredag fikk Sjøvegan kongelig visitt, når en enslig elg avla et uformelt besøk til sentrum. Elgen forholdt seg rolig og virket ikke videre redd for hverken mennesker eller trafikk. Hva som var bakgrunnen for besøket skal i følge meget usikre kilder ha vært julehandel og sightseeing.