I løpet av høsten i år har det foregått en del gravearbeid rundt kommunehuset til Salangen kommune på Strandveien.

Bygget som ble kjøpt av Salangen kommune av firmaet PåLag tilbake i tid har forbedringspotensiale for å kunne fungere som kommunehus for innbyggerne.

Med den siste tids arbeid rundt kommunehuset, har mange lurt på om bygget skal utvides?.

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm har forklaring på spørsmålet:

- Det skal ordnes opp utenfor kommunehuset med parkeringsplass, bedre inngangsparti og adkomst for bevegelseshemmede etc. samt skiftes vinduer og bordkledning mm. på kommunehuset. Arbeidene starter neppe opp før til neste sommer, sier Strøm til nettavisen.