Det ser ut til at stadig flere velger Astafjord Vekst som leverandør på ved. I følge avdelingsleder ved Astafjord Vekst Lavangen, Anna Gerd Eira får de daglig inn nye bestillinger fra folk som ønsker å sikre seg brensel for vinteren. - Vi har både gamle og nye kunder, og vi er takknemmelige for alle henvendelsene vi får. Tidligere har vi selv stått for vedproduksjonen, men har blitt nødt til å begynne å importere ved i tillegg for å klare å dekke det økende behovet, forteller Eira til nettavisen. Importveden som Astafjord Vekst tilbyr kommer fra Baltikum-området og Anne Gerd understreker at det er veldig tørr og fin ved.

KjopVedNa_Forside.jpg
Veden pakkes i sekker på 60 liter og en palle med ved utgjør 24 sekker. ARKIVFOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN