Lea Sámediggi gii lea biddján johtui kampánja dán čavčča ja sii sávvet ahte dát kampánja galggašii boktit dihtomielalašvuođa dasa ahte geavahit sámegiela eambbo oktavuođain, movttiidahttit oahppat sámegiela, lasihit sámegiela geavaheami eambbo ja ođđa arenain ja oktavuođain, ja ahte sámegiella geavahuvvošii almmolaš oktavuođain.

 

Sámegiella beaivválaččat
Sámediggi atná dehálažžan nannet, ovddidit ja seailluhit sámegiela buot sámi guovlluin. Sii háliidit ahte buot mánát ja nuorat galget beassat oahppat sámegiela doppe gos ásset, ja ahte sis galgá leat vejolašvuohta geavahit iežaset sámegiela beaivválaš eallimis. Sámediggi bargá dan ovdii ahte mánát ja nuorat miehtá riikka galget beassat oahppat sámegiela skuvllas. Sii háliidit maiddái ahte eanebut sámástit nu dávjá go vejolaš, ja buotlágan oktavuođain.

 

Ulbmil
Áŋgiruššama ulbmil lea váikkuhit dasa ahte sámegiela geavaheapmi lassána, eanebut sámástišgohtet, sámegiella geavahuvvo eambbo arenain ja oktavuođain, sámegiella čalmmustahttojuvvo ja ahte servodagas lassána ipmárdus dasa man deaŧalaš midjiide lea beassat iežamet giela geavahit. Sámedikki neahttásiiddus sáhtát diŋgot nuvttá giehtabátti, boallomearkka, ja sátnegirjjáža doarjut prošeavtta.