Boken selges hos Narvesen på Sjøvegan og i Bardu samt på Joker på Medby. - Årboken har kostet 100 kroner i lang tid, men på grunn av kostnadene har vi i år vært nødt til å øke kostnadene, så ifra i år koster boken 150,- kroner, sier leder i Salangen Historielag, Elliseus Rønhaug.


Årboka
Denne utgaven er den 27. årboken for Salangen som er gitt ut. Årboken inneholder historier og fakta fra Salangen fra både ny og gammel historie. Årets utgave inneholder flere historier både om hendelser og personer som har betydd mye for Salangen. I tillegg er det ett par historier om unge talenter i bygda. Nytt i år er at det helt sist i boken er tatt med en kortfattet biografi over de ulike bidragsyterne i boken.


Anbefalinger
Både Eliseus Rønhaug og redaktør Jostein Sagerup har flere anbefalinger å komme med når det gjaldt historier i boka. Noen av disse var blant annet historien om kapellangården som ble prestegården i Salangen, telegrafstasjonen og historien om Carstein Simonsen. Både Rønhaug og Sagerup er veldig fornøyde med årets utgave og anbefaler alle å lese boka.