Prøvene skal taes for å sjekke at havbunnen er solid nok. Hvis alt er i orden starter byggingen av moloen utenfor Garsnes Brygger allerede i år. Planen er at det skal bygges en molo og båthavn innenfor i tilknytning til Garsnes brygge.


Mange planer
Leder av Garsnes brygge, Andreas Utstøl har flere planer fremover og det innbefatter blant annet flytting av Garsnes Camping samt bygge rorbuer i tilknytning til brygga. Men først må prøveboringen i havbunnen utenfor gjennomføres, og så må prøvene analyseres for å se om det er mulig å bygge moloen uten at den synker like fort som den bygges.