På Extra på Sjøvegan er det satt opp ett gjerde med en tilhørende bom langs med parkeringsplassen til butikken. Gjerdet skal forhindre bilene i å havne i havet, men hvilken funksjon bommen har er uklart?. Den er plassert slik at den leder ut til havet og gjør det til en skikkelig bomtur å kjøre gjennom. 

I en samtale med driftsjef Jan Ivar Hanssen fikk vi vite hva meningen bak bommen var og grunnen til plasseringen av bommen

- Den bommen er kun til snøbrøyting, sier driftssjef i Coop Nord, Jan Ivar Hanssen

Funksjonen til bommen blir da å unngå store snøhauger på parkeringsplassen, forbedre sikten og gjøre at så mye som mulig av parkeringsplassen kan brukes for fullt. 

bomvei-big2.jpg
Bommen skal være en åpning for å få snøen på havet fra parkeringsplassen, for brøytemannskapene. FOTO: MARTINE TURKALJ