Det pågår for tiden et samarbeid mellom Sjøvegan statlige asylmottak, bosettingstjenesten, barnevernet og kulturkontoret med å få satt opp visninger av Bollywood- filmer på Salangen kino. Kultursjef i Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo opplyser til nettavisen at planen er å ha første visningen allerede før nyttår. – Dette er et samarbeidsprosjekt som vi nå skal kjøre frem til sommeren med en kinovisning i måneden, opplyser Kvernmo til nettavisen.