Historiene om emigrantene er samlet inn og skrevet ned av Jentoft Teigland. - Jeg har vært med i redaksjonen til Lavangsminner i årevis, og for en del år tilbake tok redaksjonen stilling til å samle inn minner fra de som dro til Amerika. Som pensjonist har jeg god tid og jeg er veldig interessert i lokalhistorie så jeg tok på meg arbeidet, forteller Teigland som brukte 2 år på jobben. Boken får man kjøpt i kafeen på Lapphaugen, og på Spar Tennevoll.


Datidens folkeregister

Hovedkildene hans har vært kirkebøkene og de 4 slektsbindene til Astafjord Bygdebok. Om man vil finne ut mer om emigrantene vil kirkebøkene være spesielle å gå inn i. Der blir ikke bare alt om dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser notert. Ønsket man å emigrere måtte man melde fra til presten og han noterte i bøkene. Dette gjalt foresten ikke bare til Amerika, men all flytting. Presten førte den tids folkeregister. Frem til 1907 tilhørte Lavangen Ibestad prestegjeld. Etter 1907 var Lavangen inn under Salangen prestegjeld. Derfor var bygdebøkene meget viktige i Teiglands arbeid.


Meldte i fra

Når emigrantene meldte fra til politiet i hamna at de kom fra Ibestad kunne det bety at de var fra hvilken som helst kommune i prestegjeldet. Totalt emigrerte det ca 1400 emigranter fra Ibestad, og av disse kom 232 fra Lavangen. - Jeg kan ikke garantere at jeg har funnet alle. Det kan være noen som reiste fra Lavangen uten å melde fra til presten og de får man ikke tak i. Det har også i ettertid dukket opp noen som har flyttet innenfor kommunegrensene før de flyttet og dermed ikke blitt oppdaget under mine undersøkelser. Jeg håper jeg har fått med meg de fleste, og glemte vil bli nevnt i senere utgaver av Lavangsminner, sier Teigland.


Hvem var de

I boken får vi vite litt mer om disse personene som dro. Som hvor og når de ble født, hvem foreldrene var, og kanskje mest interessant om de har noen slektninger i Lavangen i dag. Vi får også vite hvordan de kom seg over til Amerika. Når de reiste og hvor de reiste fra, og med hvilken båt. - Jeg har ikke gått så mye inn på grunnene, men har jo antydet noe som kan ha vært grunnen. Det var jo mye nød og fattigdom i Norge på den tiden, og Amerika lokket med ord og arbeid, forteller Teigland. Men hvordan det gikk med disse emigrantene når de var kommet over på den andre siden, vel det blir det neste forteller Teigland, men vil ikke love at boken får en oppfølger.