Driften har vært debattert i Salangen kommunestyre der det ble stilt spørsmål ved driften og inntektene. Kaien har kostet kommunen omtrent 10.millioner kroner, men de får bare småpenger inn. Inntektene har de siste årene ligget mellom 37 000,- og 80 000,- årlig, og det har akkurat dekket utgiftene.


Knutsen Havnetjenester
Nå har Salangen kommune bestemt seg for å sette driften av kaien ut til private aktører. Det nystartede firmaet Knutsen Havnetjenester med Per Willy Knutsen i sjefstolen tar dermed over driften, og det vil da bli Knutsen som skal passe på at inntektene kommer inn og forhandle om faste leieavtaler. For denne jobben får Knutsen 75 % av inntektene. Per i dag er det bare Salaks som er fast leietaker på kaianlegget.


Holder oppsyn
Knutsen driver dagligvarehandelen på Medby, og vil kombinere stillingen som havnesjef med dette. - Det er ikke en stor stilling. Det er ikke slik at jeg må ned på kaien hver gang det kommer en båt, men jeg må følge med litt, sier Knutsen. Når båtene kommer inn for å losse, melder de ifra og Knutsen sender faktura. Båtene melder gjerne ifra i god tid på forhånd, og da er det opp til havnesjefen å passe på at ikke to båter kommer inn samtidig, for da blir det lett komplikasjoner. - Og kommer det båter inn og losser uten å melde ifra vil det medføre bøter eller anmeldelser, varsler den nye havnesjefen. Og det faktum at Knutsen etter jul en gang vil flytte og da blir boende like ved Salangsverket vil bare gjøre jobben med å holde havnen under oppsikt mye enklere for den ferske havnesjefen.