Selv om de kun var 6 stykker på scenen, gjennomførte Ungdomsrevylaget sin aller første arrangerte revy i kulturhuset. I følge gruppelederen, Martine Daleng, var revyen bra gjennomført og har tatt med seg masse erfaringer. – Vi er fornøyde med at vi klarte å gjennomføre selv om vi bare var 6 stykker. Vi følte at videoene var litt for lange, men vi sitter igjen med ei kjempeerfaring på hva som fungerte veldig bra, og hva som burde ha blitt gjort annerledes, sier Daleng fornøyd til nettavisen. Hun vet ikke hvor stort besøkstall det var i salen, men bemerker  det var langt flere enn forventet. 

revy_ungdomslagrevylaget_INGRESS3.jpg
Mye kan diskuteres på benken på bo-og eldresenteret. FOTO: JON HENRIK LARSEN
 

Siste revyrunde?
– Vi i revygruppa har vel egentlig tenkt at dette var første og siste forestilling, men vi får se hva som skjer i framtiden, sier Martine lurt. Det var frivillig inngang under forestillingen, noe som betyr at man selv kunne velge hvor mye man skulle betale, pluss en kafé med alt som trengs. Ungdommene klarte å tjene et par tusen kroner som blir å komme godt med, både for dem og for Kreftforeningen som overskuddet går til. – Vi er takknemlig for at det var så mange som tok turen og støttet både oss og Kreftforeningen, avslutter Martine.