Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
bibliotekplanbig
Fylkesrådet i Troms vil ha et best mulig bibliotektilbud over hele fylket. FOTO: BYRÅ

Alle skal ha et godt bibliotektilbud:

Bibliotekplan på høring

Fylkesrådet i Troms vil bidra til at alle i fylket har tilgang til bibliotektilbud av god kvalitet. - Vi ønsker oss aktive bibliotek som arena for læring og sosiale møteplasser med kulturelle opplevelser og aktiviteter, sier fylkesråd Mariam Rapp..


Fylkesråd for kultur, helse og miljø Mariam Rapp er svært fornøyd med at Troms fylkeskommune snart har en bibliotekplan for Troms på plass. - Bok- og kulturbussen i Sør-Troms har stor aktivitet og er et viktig tilbud særlig til skoler og barnehager. Jeg er spesielt glad for at bussen nå kommer inn under Sametingets tilskuddsordning, noe som vil gjøre det mulig å utvikle det samiske tilbudet ved bussen og utvikle samarbeidet med Vardobaiki samiske senter, sier Mariam Rapp.


Mye spennende i Sør-Troms

- Det skjer mye positivt i bibliotekene i Sør-Troms, sier Rapp. Faglig samarbeid og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrensene fører til bedre kvalitet på bibliotektilbudet til innbyggerne. Astafjordbibliotekenes samarbeid har blant annet ført til Astafjord litteraturfestival, som ble arrangert for andre gang i oktober i år.
–Jeg er veldig fornøyd med intensjonen om å formalisere samarbeidet mellom bibliotektjenestene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad og kommunene. Det vil komme alle studenter som tar desentralisert utdanning til gode, uttaler Mariam Rapp.


På bildet:
Fylkesråd Mariam Rapp skryter av bibliotektilbudet i Sør Troms. FOTO: BYRÅ


Legger egne føringer

Bibliotekplanen legger føringer for satsingsområdene i folkebibliotekene og tiltak på region- og fylkesnivå i Troms for perioden 2011-2014. I budsjett- og økonomiforslaget for 2011-2014 ligger 500 000 kroner pr. år til oppfølging av bibliotekplanen. Midlene forutsetter å utløse samfinansiering fra statlig og kommunalt hold.  Høringsutkastet sendes til kommuner, organisasjoner og samarbeidspartnere for tilbakemelding. Svarfristen er satt til 15. januar 2011.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn