Postens bankavtale med DNB som utløp 31. desember 2019 har vært forlenget, og vil gjelde frem til 1.juli i år. Men da er den også endelig avsluttet. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å betale regninger med giro, ta ut penger med giro utbetaling og heller ikke sjekke saldoen på konto, fra kontoer i DNB på Post i butikk på Sjøvegan. Dette gjelder for privatpersoner og for bedrifter. 

banktjenste_legger_ned_INGRESS3.jpg
1.juli er det slutt med bankløsningen hos Post i Butikk i Salangen. FOTO: JON HENRIK LARSEN.