Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avsluttet etterutdanning

Temaene og kunnskap rundt diabetes hos eldre og omsorg for kreftpasienter har vært temaene for kurset der flere av de ansatte i omsorgsenhetene i Salangen, Lavangen og Gratangen kommune har deltatt.På bildet: I går ble etterutdanningen for flere pleie-og omsorgsansatte
i kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen avsluttet.


Kurset var bestilt av kommunene gjennom et samarbeid mellom 3 omsorgsledere og initiert av omsorgsleder Hege Berntsen i Salangen kommune etter et pilotprosjekt som vi hadde hatt i Salangen i 2004. Hun samarbeidet med virksomhetsleder Jorunn Bertelsen fra Gratangen og pleie og omsorgssjef Norunn Johansen fra Lavangen kommune. 

Det er Bente Nordby, som er lektor ved desentralisert sykepleierutdanning ved Høgskolen I Tromsø som har lært mange av sykepleierne i disse kommunene å kjenne via arbeidet. Mange har tatt et stort løft for å få en sykepleierutdanning som er verdigfull for de selv, men ikke minst for distriktskommunene som har hatt problemer med å få tak i fagfolk.

Men i dette arbeidet så har Nordby også sett at behovet for kompetanseheving er stort. Kommunene har ansvar for en stadig aldrene befolkning, der flere bli hjelpetrengende i høy alder. Sykehusene behandler flere poliklinisk som også stiller større krav til oppfølging lokalt. Kommunehelsetjenesten har fått oppgaver i dag som for få år siden var forbeholdt spesialisthelsetjenesten. Pasienter bor hjemme i dag og trenger kompetent assistanse i forhold til ulike hjelpebehov. Det at stadig flere behandlingsmetoder tas i bruk og at liggetiden på sykehusene kortes ned stiller større krav til pleiepersonalet.


Egen modell
- Vi prøvde ut en modell i Salangen i 2004 der vi kjørte all undervisningen ut til kommunen med en kombinasjon av videokonferanser og lokale studiegrupper. Vi utviklet dette steg for steg sammen med eldreomsorgsutdanninga v Høgskolen I Tromsø. Erfaringene der fra har gjort at vi nå har prøve ut denne modellen som et interkommunalt samarbeid for 45 av sykepleierne og hjelpepleierne i Gratangen, Lavangen og Salangen. Kurset avsluttes i dag og vi er interessert i å høre en del av de erfaringene som deltagerne har gjort gjennom kurset, forteller Bente Nordby ovenfor nettavisen.

- Erfaringene som vi bygger på er erkjennelsen om at kunnskap ikke er noe som puttes i folk på et dags kurs, kunnskap er noe som integreres i hver enkelt når det oppleves viktig og nødvendig og når refleksjon rundt det en lærer får tid til å sette seg. Det nytter ikke med kunnskap hvis den blir privat og en ikke får utøvd den. Vi håper med å lage et slikt kurs at deltagerne skal få ta del i ny og oppdatert kunnskap via foreleserne, gjennom ny litteratur og gjennom studiegrupper der fagfolk sammen kan diskuterer og reflektere dette opp mot den erfaringa de har gjennom sitt arbeid, sier Nordby. For Høgskolen i Tromsø stiller dette store krav til de som organiserer kursene, til å sy sammen nye kurs som er tilpasset hver enkelt kommune og for å ha et godt samarbeid med pleie og omsorgssektorene. I forkant av dette kurset har vi hatt flere møter, der vi har justert kurs og sett at dette er et program som skal passe for tre ulike kommuner.
Foto: Jon Henrik Larsen

Til nyhetsarkivet
Tips en venn