Kampanjen tilbys Elevorganisasjonens 370 medlemsskoler og arrangeres over en dag på skolene i perioden januar til februar 2005. Skolene får besøk av en representant fra Elevorganisasjonen, som sammen med elevrådet vil gjennomføre kampanjen. Skolepolitisk kampanje 2005 tar for seg temaene oppfølgning av St.meld. nr. 30 Kultur for læring, fritt skolevalg, egenbetaling i skolen og skoledemokrati.

Vil vise verdien
- Skolepolitisk kampanje 2005 vil vise elevene verdien av å være aktive deltakere av et demokrati og hvordan de kan påvirke egen skolehverdag og beslutningstagere på fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, sier kampanjeleder Anette Johanssen til nettstedet elev.no.

Høyst aktuelt
Temaene er høyst aktuelle og er nøye plukket ut for å engasjere elevene til å være med å utvikle skolen og skolepolitikken. Kampanjeleder Anette Johanssen (bildet) sier at målsettingen med kampanjen ikke bare er å gi elever og lærere objektiv informasjon, men i stor grad å oppfordre til diskusjon og til å fremme endring og utvikling på skolene.
Foto: Byrå