I dag bærer apoteket navnet Apotek 1 Sjøveien og ligger i Strandsenteret på Sjøvegan. Da apoteket åpnet første gang, lå det i kjelleren i Narvesen-bygget. To år senere bygde daværende apoteker Sivertsen et nytt lokale som rommet både apotek og bolig for apotekeren. Dette bygget lå omtrent der Maxi-bygget er i dag, og her ble det drevet apotek fra 1913 og til 1963. Det ærverdige bygget ble senere omgjort til posthus, og ble revet i 1982. I 1963 flyttet apoteket på nytt, denne gangen til bygget ved siden av gamle meieriet i sentrum. Siden 1989 har apoteket vært lokalisert til Strandsenteret.


Apotek nr. 4 i Troms
Sjøveien Apotek var det fjerde apoteket som ble åpnet i Troms. De første tre var Apoteket Renen i Tromsø i 1825, Svaneapoteket i Tromsø i 1888 og Harstad Apotek i 1892 . Som en kuriositet kan nevnes at Finnsnes Apotek i 1930 ble opprettet som en filial under Sjøveien Apotek, inntil det ble selvstendig apotek i 1946. At Sjøvegan fikk apotekbevilling så tidlig som i 1910 skyldes søknad av Salangen herredsstyre, hvor det ble argumentert med at strandstedet Sjøvegan med sin beliggenhet ved enden av Sagfjorden var det naturlige knutepunktet mellom herredene Bardu, Lavangen og Salangen.På bildet:
Betsy Yttervoll (t.v) og Aud Stenhaug (t.h) har tilsammen jobbet 74 år i apoteket. FOTO: JON HENRIK LARSEN


En trivelig arbeidsplass
Apotek 1 Sjøveien har i dag 10 fast ansatte, hvorav de fleste har jobbet sammenhengende ved apoteket mellom 20 og 37 år. Dette vitner om til sammen over to hundre års erfaring, og tyder på at apoteket er en flott arbeidsplass hvor de ansatte trives. Apoteket på Sjøvegan har, som apotekvesenet generelt, gjennomgått store omstillinger det siste tiåret. Men dette har de dyktige medarbeiderne her tatt på strak arm, forteller apoteker Inger Helen Kvernmo. De ansatte er autorisert helsepersonell og består av universitetsutdannede farmasøyter og fagutdannede apotekteknikere, i tillegg til renholder. Apoteket ble heleid av Apotek1-kjeden i 2005, og har medisinutsalg i Gratangen, Lavangen, Dyrøy og Hamnvik. En stor andel av ekspederingen går via post til privatkunder, legekontor og institusjoner i nabokommunene. 


100 år bør og skal markeres
- Hvordan skal 100-årsjubilèet feires, spør vi. – Vi skal ha en markering på apoteket i forbindelse med hundreårs dagen 1. desember i år, svarer apoteker Inger Helen Kvernmo. Alle detaljer er ikke klare enda, men det blir kaffe og kake til våre kunder, og vi skal prøve å få i stand en liten utstilling med spennende remedier og bilder som viser apotekets historie gjennom de siste hundre årene. For øvrig må også nevnes at apoteket utvider sine åpningstider til kl 16.30 på hverdager f.o.m. 1. november.