Etter at det ble kjent at administrasjonssjef i Salangen kommune, Frode Skuggedal hadde søkt på rådmannstillingen i Målselv, ble det utarbeidet en ansettelsesplan. Under Salangen kommunes kommunestyremøte i dag 17. juni, ble innstilling om stillingen som administrasjonssjef diskutert, derav det ble enstemmig vedatt å gi tilbudet til Lars Øyvind Strøm. 

Gjenstående arbeid
Varaordfører i Salangen kommune, Terje Bertheussen (H) deler med nettavisen at Lars Øyvind Strøm er den sterkeste kandidaten. – Vi har gjort 4 intervju, der alle var kvalifisert for stillingen, men vi følte Lars Øyvind Strøm har mest å gi til kommunen som administrasjonssjef, forklarer Bertheussen. Varaordføreren bemerker de har et ønske om å få ansatt en ny administrasjonssjef før fellesferien, og at det kun er de formelle forhandlingene som gjenstår.