Hun vil være i permisjon fra nyåret starter og i 5 måneder fram til mandag 20. juni 2005. Opplæringssjef Johnny Sagerup konstitueres i stillingen i permisjonstiden. Det er ikke klar ovenfor Salangen-Nyheter hvorfor Wallør Fagertun har søkt om permisjon.