Det er i dag nøyaktig en uke igjen til valgdagen. Hvem som skal lede Norge videre, og Sametinget i fire år fremover er ikke klart før alt er klart. Men det som er sikkert, er at mange salangsværinger har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme i år. 

Hele 19,1% har gjort sin borgerplikt og avgitt stemme. På landsbasis har mandag 973.866 forhåndsstemt til stortingsvalget. 

Årets stortingsvalg er som kjent neste mandag 13. september, og man kan frem til da forhåndsstemme helt til 10. september.