Vinterturisme er et ord vi har hørt i mange år, men lite har egentlig skjedd, før nå. 6 bedrifter i Troms bestemte seg for at noe måtte gjøres og slik kom "Arena lønnsomme vinteropplevelser"  i gang. VIsjonen med dette er å utvikle Troms til et unikt og foretrukket reisemål, med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse.


Hovedmålet
Arenaens hovedmål er er å generere økt vintertrafikk gjennom styrket markedstillgang og markedsrettet produktutvikling, spesielt for ferie- , fritids- og arrangementsmarkedet. Målet er 30 000 nye internationale gjester og en verdiskapning på 1600 per gjest i døgnet innen 2016.


Rovanjemi
Nå nylig har flere aktører innen reiselivsmarkedet i Troms vært på studietur i Rovanjemi, blant annet for å se hvordan de driver sin vinterturisme.- Dette har vært en spennende tur hvor vi fikk ta del i opplevelsene og se hvordan de legger opp sine strategier i forhold til deres vinterturisme. Det er store muligheter i markedet og vi her i vår region har masse å tilby. Nå fikk vi også se hvordan de gjorde det der, sier Tor Lyngmo ved Fjellkysten Gjestehus i Lavangen. I lag med Lyngmo deltok Bjørn Nordmo fra Salangen og Cato Haakseth fra Polar Zoo blant annet på turen til Finland.


Fremtiden
Fremtiden for ideen er spennende og de har mange prosjekter på gang. De skal også gjøre en utredning på mulighetene for å øke charterturismen via flyplassene i Tromsø, Evenes og på Bardufoss. Bardufoss er allerede i gang, og der er det planlagt flere fly allerede i 2012- sesongen. I februar er det planlagt en ny studietur, denne gangen til Island. I mars blir det også Snow12 avholdt. Dette er en reiselivskonferanse i Harstad hvor hovedfokus vil ligge på Distribusjonskanalene. Hva som bør vektlegges i kommunikasjonen av vinterproduktene og hva lønnsomhetspotensialet egentlig er i slike tjenester.


Samarbeid over kommunegrensene
I denne sammenhengen er det viktig med et bredt samarbeide over kommunegrensene.- Vi har allerede et godt samarbeide flere av oss, blant annet samarbeider vi på Fjellkysten Gjestehus med Polar Zoo i Bardu og det er dette det hele dreier seg om. Et godt samarbeide de forskjellige aktørene i mellom er helt avgjørende, sier Tor Lyngmo på Fjellkysten Gjestehus til nettavisen.


Flere turister
Målet med Arena er å utnytte potensialet som allerede ligger her og øke vinterturismen til fylket også på vinterhalvåret og ikke bare om sommeren. - Et av de tingene som må til for at vi skal greie å utvikle oss og få til dette er å lage de riktige pakkene som turistene etterspør og som gjør at de vil komme hit. Da må det til et bredt samarbeide og man må drive et aktivt produktsalg og riktig produktpakking. Dette er noe vi setter høyt, sier prosjektansvarlig for Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Børre Berglund.


Omfattende prosjekt
Arena er et stort og ommfattende prosjekt som skal være med på å hjelpe bedrifter ved kompetanseheving, distribusjon av ulike tjenester og opplevelser og de samarbeider også med forskningsmiljøet i Tromsø for å kunne utvikle prosjektet på en best mulig måte. De får hjelp til å søke løsninger samt å bygge nettverk for å få til en best mulig og størst mulig utnyttelse av sine muligheter for lønnsom drift og potensialet til å bli en helårlig reiselivsnæring. Ikke bare en næring som er aktiv sommerstid og stengt på vinteren. -Arena har en egen hjemmeside hvor informasjon om prosjektene og om noen finner det interessant eller ønsker å delta på noen av arrangementene ligger all info her. Hjemmesiden er vintertroms.no, sier prosjektlederen Børre Berglund.