Sør-Troms Museum inviterer derfor alle interesserte til å være med på møte om hvordan vi kan utvikle bygdemuséet til en møteplass med opplevelser og aktiviteter. Et av målene med møtet er å få etablert bygdemuseets venner. Det var sist et møte i oktober der flere av bygdas beboere stilte opp og kom med kreative ideer. Nå ønsker man og fortsette denne tenkningen planlegge det kommende året for tunet. 


Oppfordring
Det er helt klart veldig mange som interesserer seg for det som skjer og skal skje på bygdetunet. -  Vi har fått en oppfordring fra bygdefolket i Øvre Salangen om at de ønsker mer liv på tunet, noe vi også er enige i. Derfor inviterer vi til nok en idèdugnad. Møtet blir på grendehuset Åsheim i Øvre Salangen tirsdag 7.desember fra klokken 18.00.  Alle beboere i Salangen og øvrige interesserte er velkommen denne kvelden. Det vil bli servert kaffe og kaker og vi håper at mange møter opp og viser engasjement omkring hva man kan bruke tunet og husene til, sier avdelingsleder ved regionmusèet, Frode Hansen.