I påmeldingen heter det følgende: " Salangen-Nyheter er en nettavis som driver med web-tv i tilegg til skriving av nyhetssaker. Jon Henrik og avisen har hjulpet meg og mange flere ungdommer til å starte et ungdomsprogram. Det er et flott tiltak som er med på å forebygge rus og kriminalitet", står det i påmeldingsteksten. Hvis nettavisen får midlene på 50.000 kroner, så vil pengene bli brukt på utvikling av programmet SpotLight. Dermed går pengene i ordets rette forstand til å skape enda et bedre fritidstilbud i Salangen for ungdom.


Må ha 300 stemmer
Ett problem med påmeldingen som er gjort, er at man må ha fått 300 stemmer på forslaget med Salangen-Nyheter innen mandagen 31.oktober-2011. Derfor trenger vi dere leseres hjelp til å stemme oss frem. Følg lenken så kommer du til en nettside der du skriver inn ditt navn og telefonnummer med mer. Alt dette blir ikke brukt til annet, enn stemmingen som skjer. Klikk her for å stemme Salangen-Nyheter frem !