Kjære alle innbyggere i Gratangen kommune!

Vi nærmer oss slutten av året 2019. Desember er en hektisk måned for de fleste av oss med julegavekjøp, kakebaking, husvask, avslutninger for store og små. Høytiden står for døren hvor familie og venner samles, mens andre kan føle seg ekstra ensomme i julen med savn om det som en gang var.

Ett år er snart omme. Mange begivenheter og hendelser har satt sitt preg på året, og mange av oss har opplevd både oppturer og nedturer, sorger og gleder. Noen har mistet sine kjære, og andre har opplevd at nye familiemedlemmer har kommet til. På ulike arbeidsplasser har ansatte stått på for sine arbeidsgivere, sin egenutvikling, integritet og verdier. Arbeidsgivere i privat næringsliv skaper sine egne og andres arbeidsplasser. Den innsats og risiko som gjennomføres ved etableringer og videreutvikling av bedrifter og foretak, står det dyp respekt av. Dere er utrolig viktige for ethvert lokalsamfunn og region. Lag og foreninger med alle frivillige og dugnadsarbeid, gjør en uvurderlig innsats året rundt. Dere er med på å skape fellesskap og samhold på mange arenaer i våre bygder og på tvers av bygder. Uten dere ville det sosiale fellesskapet, fritidstilbud og opplevelser være mangelfulle, og vår kommune ville ikke vært like attraktiv for innbyggere og tilreisende.

Vi bor i en kommune som vi kan være veldig stolt av på mange måter. Vi gratangsværinger er kjent for vårt engasjement, vår vakre fjord som slynger seg mellom fjellene, en bosetting fra innerst til ytterst i fjorden, daler og fjellbygder. I dette flotte kulturlandskapet finner vi et mangfoldig og kreativt næringsliv med hjørnesteinsbedrifter og gründere, et godt offentlig tjenestetilbud og dyktige ansatte. Som nyvalgt ordfører ser jeg fram til å gjøre en innsats for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, samt legge til rette for et godt arbeidsmiljø på politiske arenaer slik at vi alle kan dra lasset i lag for å skape en god samfunnsutvikling i vår kommune. Vi står overfor både muligheter og utfordringer i inneværende politiske periode, og vi må alle gjøre vårt beste for at innbyggere skal trives og at kommunen vår skal være et godt sted å bo og virke. Målet er å videreutvikle et sterkt og trygt lokalsamfunn med flere arbeidsplasser, gode tjenester, trivsel og samhold med flere møteplasser på tvers av bygdene. Det er også viktig å fortsette vår tradisjon med store arrangementer som Gratangsturneringen og Foldvik Marked og Kystkulturfestival, som både er viktig markedsføring utad, samt arenaer hvor fellesskap og identitet bygges.

Fellesskap og samhold er enda viktigere i dag da vi står ovenfor utfordringer som mange andre kommuner, hvor økonomiske rammer for drift og tjenestetilbud svekkes på grunn av reduksjon i rammeoverføringer, samtidig som kommuner får pålagt nye oppgaver uten at midler følges med. Sentraliseringsspøkelset er ikke en fantasi, men en realitet som sprer seg over det ganske land. I tillegg opplever mange kommuner i dag befolkningsnedgang både i sentrale og rurale strøk. Vi må derfor ikke bare fokusere på å ta godt imot nye innbyggere, men vi må også ta vare på de innbyggere vi allerede har. Mitt budskap til slutt er derfor å ta vare på dine nærmeste, dine venner og naboer. Vær gode mot hverandre, og framsnakk hverandre og det positive dere opplever. Strekk ut en hand til de som trenger det. Med ønske om en god og varm jul, og et godt nytt år til dere alle!

Anita Karlsen
Ordfører, Gratangen kommune