I denne søte juletid er det spesielt viktig å tenke på brannfaren, mange bruker jo levende lys både med og uten julepynt på. Branningeniør i Bardu Brann og Redning, Anders Hole forteller til nettavisen at akkurat i julehøytiden så er tørrkoking ett stort problem. - Når det gjelder å forebygge branner så gjelder jo først og fremst sunn fornuft. I tilegg er det veldig viktig at man sjekker batteri i brannvarslerene og at seriekoblingen fungerer. Ha gjerne nummeret til brannvesenet lagret på telefonen, for når panikken oppstår er det veldig lett å glemme hvor man skal varsle. Bruk fornuft når du brenner levende lys og aldri forlat huset uten å sjekke at alt er slukket, sier branningeniør Anders Hole til nettavisen.


Forebyggende
Etter julen kommer jo nyttårsaften og Anders Hole ber folk ta hensyn når det gjelder å sende opp rakettbatteri. Pass på å ha ett stødig underlag så det ikke velter, ha alltid slukkeutstyr tilgjengelig. - Vi driver jo mye med forebyggende arbeid og statistikken viser at det hjelper, antall branner er på tur ned og det er en positiv trend som jeg håper vil fortsette, sier branningeniør i Bardu Brann og Redning, Anders Hole avslutningsvis til nettavisen.