For en kort måned siden besluttet Lavangen menighetsråd å starte en kronerullig å få dekket kostnadene til et splitter nytt senkeapparat. Det har vært et stort engasjement blant privatpersoner og næringslivet, og kirken mottok i underkant av 64.000 kroner.


Kjøpt inn
Senkeapparatet er allerede kjøpt inn og kom på 58.000 kroner. Noe som tilsier 6.000 kroner i overskudd som blir brukt til anskaffelse av tilhenger som skal hjelpe til med å frakte senkeapparatet og gravrammene. - Det har vært stor giverglede, både fra næringslivet og private personer til dette formålet. Senkemaskinen er allerede kjøpt og blitt brukt. Lavangen menighetsråd vi takke alle giverne, takker kirkeverge Jan-Magne Johansen.