I et brev som er skrevet til Salangen kommune, Salangen Næringsforening og eier av Strandsenteret i november fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i Salangen, kommer det frem noen hjertesukk fra lokalforeningen.

Det er leder i lokalforeningen Nicolay Nordmo som har skrevet brevet. 

- I forbindelse med at vi med jevne mellomrom får opplyst om at røykeloven ikke følges alle steder, ble det en diskusjon på vårt siste lagsmøte. Dette dreide seg i hovedsak om røyking utenfor inngangen til foretninger og også noen kommunale virksomheter, og hvor dette er ubehagelig for folk med hjerte og lungeproblematikk eller astma eller andre allergier, skriver Nicolay Nordmo i brevet. 

Lokalforeningens ønske er at saken kan tas opp i dertil egnede fora, og at der det står askebeger ute så flyttes de litt lengre unna inngangspartiene. 

Glatt føre - og behov for god strøing

Det andre hjertesukket for lokalforeningen til LHL er om strøing i sentrum av Sjøvegan. 

- Det er behov for at det er godt strødd ved innganger og på parkeringer. Vi er kjent med at det har skjedd fall allerede, noe som kan føre til store problemer for den det gjelder. Våre lille hjertesukk gjelder selvfølgelig ikke bare våre medlemmer med alle som sliter med helseplager i Salangen, sier lokalforeningsleder Nicolay Nordmo i brevet. 

I dag har LHL Salangen ca. 60 medlemmer.