Etter å ha blitt invitert av Mental Helse og lokallaget fra omegn holdt Bikuben et kurs i Salangen om pårørendes roller og hvilke rettigheter de pårørende har. Bikuben er et regionalt brukerstyrt senter med formål å bygge opp livskvaliteten med ansvar for egen helse og læring. Kursleder og erfaringsformidler fra Bikuben Ann-Kirsti Brustad sier at de er en ressursbasis for erfaringskompetanse og driver med opplæring av helsepersonell, brukere og pårørende. - Kurset i dag har gått generelt på å formidle pårørendekunnskaper for å kunne forebygge egne belastninger, informerer Brustad til nettavisen.


Sette grenser
Brustad informerer at pårørende er et viktig støtteapparat, og i dag har den pårørende utrolig mange oppgaver. - Som pårørende er du den sykes representant og bidrar mye inn i livet til de som trenger hjelp. De pårørende er de som kjenner pasienten best og kan gi helsepersonell kunnskap om pasienten slik at den person det gjelder kan få livskvalitet i livet sitt. Pårørende er en viktig ressurs, men i dette kurset avklarer vi også at man å sette grenser slik at de pårørende ikke blir syk selv, fortsette Brustad. Avslutningsvis legger hun til at det er viktig å ta vare på de pårørende slik at alle kan få det bedre.