Astafjord barneverntjeneste skal søke midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt  og sosial situasjon.  - De fleste tenker at barnefattigdom er familier som har dårlig økonomi, men det er også familier som har andre utfordringer som gjør at barn ikke kan delta på andre aktiviteter, sier Hilde Løvberg, tiltakskonsulent ved Astafjord barneverntjeneste. Løvberg sier at de vil søke midler til å gi barn og ungdom like muligheter til å være sammen.


Legger seg i samme sport
Første søknaden sendte de inn i 2014 som gikk til å etablere utstyrsbanken som har blitt veldig godt tatt i mot i kommunen. - I tillegg har vi hatt to sommere med fritidsaktiviteter som vi fikk midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å arrangere, fortsetter Løvberg til nettavisen. Salangen kommune kommer til å søke midler for 2017, men de oppfordrer også lag- og foreninger, og private aktører til å søke om midler. - Erfaringsmessig har vi så og si fått den summen vi har søkt om, og da er det beregnet alt i fra utgifter, utstyr  til innkjøp av mat, sier hun videre. Hun minner om at det er ikke en garanti at søknadene vil be aksepter. - I regi av prosjektet vårt fikk vi oppstart av svømmekurset i neste uke. Vi håper vi får muligheten til å oppgrader utstyrsbanken i 2017 som vi har søkt om, sier hun avslutningsvis og nevner at de vil legge seg i samme gate med å ha lignende aktiviteter til neste år.