Førstkommende søndag, Kl. 11.00 åpner dørene på Løksebotnskolen. Her blir det gudstjeneste i regi av prest Grete Glemmestad. Hun forteller til nettavisen at det er med stor glede at de kan ha gudstjeneste utenfor kirken også. – Vi er ute flere steder minst en gang i året, også har vi 4 friluftsgudstjenester. Det er så hyggelig å kunne møte litt forskjellige folk. Gammelskolen på Løksebotn er veldig koselig, også bruker de å ta med seg kaker og kos, så det blir stor sosial møtekomst etter gudstjenesten. Det er så fint at vi får bruke grendehusene ute i de forskjellige stedene i kommunen, sier Glemmestad glad og fornøyd. 13. Oktober, nå søndag Kl. 11.00 på Løksebotnskolen starter gudstjenesten, og alle som vil er naturligvis velkommen.