Andørja Sportsklubb står bak ideèn om sherpatrapp opp til Vasskartinden. 

Andørja i Ibestad kommune har 20 topper på over tusen meter. Mange av disse fotte tindene er grei å gå opp på, men Vasskartinden er mere krevende.

- Stien opp er ikke selvsagt og siste delen er løs uri, så en trapp vil gjøre den mye mer tilgjenelig, sier leder av Andørja Sportsklubb, Eidar Tøllefsen.

Allerede vært befaring

Det ble gjennomført befaring 23.10.2020 av Stibyggjaren v/Geir Vetti. Formålet var å kartlegge muligheten for å bruke lokal stein i prosjektet. Konklusjonen er entydig – Andørja er rik på lagdelt stein.

- Det vil ha stor betydning for kommunen. Sjerpatrapper er jo som en turismagnet og i tillegg er det også økt folkehelse, sier Tøllefsen.

Stort prosjekt

Andørja Sportsklubb har søkt om spillemidler. Dersom de får inn en sum kan arbeidet allerede starte i 2021.  Lengden på sjerpatrappa vil være 3000 meter lang og kommer til å bli bygd i to omganger. 

- Vi må bygge trappa i to omganger iallefall. Vi vil starte med den øverste delen opp til toppen, forteller Tøllefsen.

sherpatrappabig2.jpg
Dette er øyeblikk som kan bli flere av, når sherpatrappa er ferdig på Vasskartinden i Ibestad kommune.