I årets budsjett stadfester regjeringen at tilskuddet til Frivilligsentraler fra 2021 skal innlemmes i kommunenes rammetilskudd etter ordinære kriterier (innbyggertilskudd). Dette vil medføre et kutt i frivilligheten i over halvparten av norske kommuner, og det er de minste kommunene som får svi mest. Leder i Ibestad Frivilligsentral, Geir Arne Ekman skjelver av tanken om at dette forslaget skal gå igjennom i Stortinget. – Når rammetilskuddet blir tildelt etter folketall i kommunen blir vi å slite på Ibestad. Det er enda usikkert når det hele skal avgjøres, men det er mulig saken går til behandling i desember, forklarer Ekman.


Takknemlig for kommunen
Tilskuddet som er øremerket Frivilligsentralen går først inn i tilhørende kommune, før det kommer til sentralen. Sånn har det vært så lenge Geir Arne Ekman selv har jobbet i Ibestad Frivilligsentral. Han bemerker stor takknemlighet ovenfor Ibestad kommune og politikerne som har vist god vilje og støttet sentralen. – Vi har fått 100.000 kroner ekstra fra kommunen til driftsbudsjett, men man kan ikke forvente at de skal dekke sum helt opp til 400.000 kroner ekstra for at det skal være mulig å drifte frivilligsentralen. Velviljen fra kommunen er veldig stor, og jeg er evig takknemlig, men det er urealistisk om de kan gi så mye selv om viljen er der, forklarer Ekman.


Paradoksalt
Sentralen må ha cirka 520.000 kroner for å dekke daglig leder med sosiale utgifter og skatt, i tillegg til å kunne sette igang tiltak og ta ansvar som frivilligsentral der det er nødvendig. – Frivilligsentral er ikke en lovpålagt oppgave, men det betyr mye for de små samfunnene. Det er et paradoks at storkommunene blir de som tjener mest på dette forslaget, fordi i byene har man ofte flere institusjoner som formidler og koordinerer frivillighet. Se bare i Tromsø, med Røde Kors og Kirkens Bymisjon som eksempel. De sloss nesten for å ha flere frivillige mellom seg, sier Ekman, og legger avsluttende til at for han er den viktigste jobben å skape sosiale møteplasser og koordinere positive krefter i frivilligheten. – Dette forslaget må snus, eller betyr det kroken på døra for oss og muligens flere frivilligsentraler i landet, avslutter Ekman.