På kommunestyremøtet mandag 7. oktober ble det lagt fram et vedtak om å investere i nye vinduer og solavskjerming i en del av 2. etasje på det nye kommunehuset. Teknisk sjef, Reidar Berg ga en orientering om tiltaket, der han informerer om at det tidligere var et begrenset budsjett under flyttingen fra det tidligere rådhuset, og dermed ble ikke vindu og persienner som krevde oppmerksomhet ordnet i 2015-2016. 

HMS-tiltak
Under orienteringen bemerker teknisk sjef at for de mest prekære vinduene, er det snakk om at de er skrudd fast i fare for at de kan falle ut. Derfor er denne innstillingen et HMS-tiltak der de tar vinduene som er mest utsatt. 

Enstemmig vedtatt
Saken ble behandlet i formannskapsmøte før kommunestyremøtet. Innstillingen har 4 punkter som ble enstemmig vedtatt. Salangen kommune vedtar å investere i nye vinduer og solavskjerming i en del av 2. etasje på kommunehuset innenfor en utgiftsramme på 375.000 kroner inkludert moms, og investeringen finansieres med låneopptak på 300.000 kroner og momskompensasjon på 75.000 kroner. Låneopptaket dekkes innenfor vedtatt låneramme bestemt i kommunestyresak 81/18, og investeringen innarbeides da i budsjett og økonomiplanen til Salangen kommune.