Det har lenge vært ønske om å gjøre Salangen til en språkforvaltningskommune, det er da snakk om det samiske språket. I en samtale nettavisen hadde med Eli Johannessen i Salangen SV fikk vi vite at det var en utopisk drøm.

- Prosjektet går sakte videre. Den største grunnen er at det er dyrt og for å få dette igjennom så må de sikre samisktalende på alle offentlige innstanser, sier Eli Johannessen

De har reist rundt i andre kommuner for å observere hvordan de har gjort det, det menes at de kommunene har gått for fort frem med forvaltningen og at de heller skulle brukt lengre tid på det. 

Det er ingen i skolen i Salangen i dag som tilbyr samisk opplæring, det gjør da at de fra Lavangen som skal gå videregående opplæring er nødt til å begynne på ett nytt språk istedenfor å fortsette på samisk. Selv om det enda er mange fordommer om dette temaet vil det være en positiv ting for Salangen. 

Nettavisen har også hatt en samtale med Svein Magne Forsgren hvor han sa at det er en sak de må forankre tverrpolitisk og at dette er noe hele kommunen burde stå for. 

- Jeg ønsker at arbeidet med dette skal gå skånsomt og sakte. Det er veldig rart at det ikke er samisk i grunnskolen og videregående i Salangen, sier Forsgren til nettavisen.