Det er de nye bestemmelsene om kompetanse i ambulansetjenesten som skaper utrygghet og går ut over pasientsikkerheten, som gjør at leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre nå går så sterkt ut og varsler både befolkning og lokalpolitikere. 

I Salangen og Lavangen vil dette selvsagt også merkes.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å svekke ambulanseberedskapen i distriktene. Her får helseministeren og regjeringen mye å svare for. Mine medlemmer reagerer svært sterkt. Det må være faglige krav og begge om bord må ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Jeg forventer at regjeringen gjør retrett, sier Yttre til nettavisen. 

Lover å sikre ambulanseberedskapen i regjeringsplattform

Yttre viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen lover å «sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange avstander til sykehus». Nå mener Yttre at regjeringen, gjennom endringer i akuttmedisinforskriften, gjør det motsatte.

– Vi kan ikke redusere kompetansekravene. Det må være tilstrekkelig kompetanse på plass. Det forventer pasientene og publikum. Vi kan ikke lage regler som gjør unntak fra viktige kompetansekrav. Kvaliteten og kompetansen må styrkes, ikke svekkes, sier Yttre avslutningsvis.   

ambulanseberedskapblirsvekkabig2.jpg
Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre her sammens med ambulansearbeidere fra Salangen og Lavangen ambulansestasjon, som opplever situasjonen som foreligger nå som usikker. FOTO: JON HENRIK LARSEN