Kjell Tunheim ved Mental Helse venter enda på å få tilbake arkivet til Mental Helse Salangen som har blitt opparbeidet på deres nettsider siden 2007. Informasjonsleder i Mental-Helse Norge, Anlov P. Mathiesen sier at arkivet ikke er gått tapt, men at det enda ligger på den gamle nettsiden som nå er lagt ned. – Det ble vedtatt på landsmøtet at den gamle nettsiden skulle legges ned når den nye siden ble aktivert. Dette betyr ikke at noen av arkivene til lokallagene er blitt borte for alltid, de ligger der enda, og planen er at dette skal inn i de nye nettsidene, sier Mathiesen. Ettersom det er mange lokallag som har omfattende arkiver vil arbeidet ta litt tid. Mathiesen ønsker han ikke å utdype videre om når arkivet igjen vil være tilgjengelig for allmennheten og lokallaget.