Nærradiostasjonen Radio Fønix har tilholdsted på Evenskjær og har et dekningsområde som strekker seg over 8 kommuner. Radioen som sender både i FM og på internett ble etablert i 2015 av daglig leder Sissel Mathisen og styremedlem Inger Dalos Pettersen. Radiokanalen har hatt radiobingo som hovedinntekt, og av programmer nevnes blant annet fredagskvelden, fotballsending, Gladradio og Popcorn.


Ser på mulig samarbeid
Grunnen til at Radio Fønix var på besøk hos nettavisen i dag var på grunn av at to av nettavisens representanter var på besøk hos Radio Fønix for kort tid siden. Det ble da snakk i et potensielt samarbeid mellom Salangen-Nyheter og Radio Fønix. – Dette er vi alle positive til, og vi har i dag fått i gang en dialog og har utvekslet litt ideer som vi skal ta med oss tilbake og drøfte videre. Dette ser vi på som en vinn-vinn situasjon for begge parter, forteller styreleder Kjell Arne Wulff til nettavisen.