Med teknisk avdeling i spissen har de lett gjenkjennbare grønne søppelboksene blitt satt opp rundt omkring i Salangen igjen. Disse er satt opp på strategiske steder der det vanligvis ferdes en god del mennesker enten til fots, sykkel eller med bil. Dette for å gjøre det enklere for innbyggerne å kunne være med å bidra til et litt grønnere Salangen.


Over 20 søppelbokser
Det skal være omlag 24 grønne søppelbokser som nå kan regnes som et vårtegn i kommunen, siden de ble introdusert for publikum på våren i 2016. I tandem med snøsmeltingen, dukker det også opp søppel og restavfall i gatene, og med den heftige engasjementet blant både unge og nokså unge salangsværingene når det kommer til å rydde opp langs husene gatene i kommune, kan det tenkes seg at søppelboksene fort vil bli fulle.