Bardu ungdomsråd har nå bestemt hvem som skal få ungdommens motivasjonspris for 2018. Det er Cecilie Eileen Simonsen(17) og Joakim Jamal Anderssen(15) som hver får 5 000 kroner og et innrammet diplom. Cecilie Eileen har gjort seg et navn innenfor NMK Bardu hvor hun kjører bilcross, men hun er også aktiv i en rekke andre aktiviteter, både innen idrett, kunst og som sceneutøver. – Det var helt uventende at jeg fikk prisen, jeg trodde først de hadde ringt feil. Det er utrolig stort å få tildelt denne motivasjonsprisen, forteller Simonsen.


Vil la unge prøve bilcross
Hun har allerede lagt planer for hva hun skal bruke pengesummen på. – Hvis det er mulig så ønsker jeg å bruke pengene til å la ungdom få prøve bilcross. Det er en ganske dyr sport, så at de kan få lov å prøve kan være med å rekruttere flere bilcross sjåfører. Det er et mindretall av ungdom i denne sporten, så det å kunne gi ungdom muligheten til å prøve er noe jeg har lyst å kunne bidra med, forteller Cecilie Eileen Simonsen.


En stor motivasjon
Joakim Jamal Anderssen har utmerket seg særlig innen det lokale basket-miljøet i Bardu, men er og et aktivt medlem av Bardu jeger og fiskeforening og er en ivrig rypejeger. Han forteller at han synte det var veldig morsomt å få denne tildelingen. – Det var en artig nyhet å få. Jeg vet enda ikke hva jeg skal bruke pengene på, men har ikke fått tenkt så mye over det enda. Det er uansett en stor motivasjon til å fortsette, forteller Joakim Jamal Anderssen.