Klokken 12:00 den 8. mai blir det markering nede ved Lundbrygga. Her blir det samling i forkant av at områdesjef ved HV16 Arne Markus Svendsen skal legge ned blomsterkrans ved minneplaten på veggen. Kultursjef Kurt Jan Kvernmo forteller at det vil være litt nytt av året også. – Ettersom dette er både en markering for frigjøringsdagen og veterandagen så skal dette i år inkludere alle veteraner som har tjenestegjort. Tidligere har jo hovedfokus vært på de som var med i Andre Verdenskrig, mens vi i år også ønsker å ta med alle veteraner, opplyser Kvernmmo.


Ordføreren inviterer veteraner til lunch
Derfor ønsker kultursjef Kurt Jan Kvernmo på vegne av Salangen kommune herved å invitere alle krigsveteraner i Salangen til å være med å delta på minnesmarkeringen ved Lundbrygga tirsdag 8. mai. Ordfører i Salangen inviterer også i anledningen veteranene til lunch. – Kommunen jobber nå med å prøve å få opprettet en veterankontakt for Salangen.