Under årsmøtet skal medlemmene og styret gjennomgå årsmeldingen og regnskapet for 2017. På forkant vil det være en kveldsgudstjeneste. Den starter klokken 18.00. I denne kveldsgudstjenesten vil ei sanggruppe synge gospelsanger og temaet for gudstjenesten er Guds omsorg og inngripen i vanskelige tider. Det blir goså søndagsskole under gudstjenesten på kvelden. - Vi håper mange kommer på kveldsgudstjenesten og årsmøtet søndag, sier sogneprest Grete Glemmestad.


Søndag blir det årsmøte i Salangen menighet. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN